informatie over

Osteopathie in IJsselstein

De praktijk

Osteopathie IJsselstein

Osteopathie is een manuele geneeswijze die gericht is op het behandelen van het hele lichaam als één geheel. De osteopaat onderzoekt het lichaam met zijn handen op spanningen, blokkades en beperkte beweeglijkheid en probeert deze te verhelpen om de natuurlijke beweeglijkheid van het lichaam te herstellen en het zelfgenezend vermogen te stimuleren.

Osteopathie kan gebruikt worden voor zowel volwassenen als kinderen en baby's. Er bestaan specifieke behandelmethoden voor elke leeftijdsgroep. Het is belangrijk om te benadrukken dat osteopathie geen vervanging is voor traditionele medische zorg, zoals huisartsen, specialisten of kinderartsen. In plaats daarvan werkt de osteopaat samen met deze professionals en verwijst waar nodig door.

Onderzoek

Voordat de osteopaat kan starten met de behandeling vindt er tijdens het eerste consult een uitgebreid vraaggesprek (anamnese) plaats. De osteopaat stelt vragen over uw klacht, maar ook over uw ziektegeschiedenis en leefgewoontes.

Daarna volgt een lichamelijk onderzoek waarbij de osteopaat het hele lichaam onderzoekt op spanningen en blokkades, kortom op bewegingsverlies.

Met de anamnese en het lichamelijk onderzoek heeft de osteopaat een indruk gekregen over de ontstaanswijze van de klacht en uw algemene conditie. De bevindingen worden met u besproken en een behandelplan wordt op gesteld.

Behandeling

Osteopathie is een veilige behandelmethode, gebaseerd op principes uit onder meer de embryologie, fysiologie, anatomie en neurologie.
Met deze brede kennis heeft de osteopaat kunnen onderzoeken waar de weefsels minder bewegelijk waren. Het eventuele bewegingsverlies zorgt ervoor dat weefsels niet in optimale conditie zijn en kunnen tot klachten leiden. De behandeling die nu volgt zal de osteopaat de verminderde bewegelijkheid proberen op te heffen.
De osteopaat zal met zijn handen gevarieerde zachte technieken toepassen om dit bewegingsverliezen (blokkades of spanningen) op te heffen voor de desbetreffende weefsels.

Deze impulsen aan het lichaam kunnen 1 à 2 dagen na de behandeling een reactie teweeg brengen. Zo kunt u misschien korte tijd last krijgen van hoofdpijn, vermoeidheid of een tijdelijke verergering van de klacht. Het is daarom verstandig om na de behandeling even rustig aan te doen en een dag te wachten met fanatiek sporten.

De periode tussen de handelingen varieert van 1 tot meerdere weken. In die tijd kan het lichaam zichzelf herstellen en weer in balans komen.