De Behandeling

Onderzoek
Voordat de osteopaat kan starten met de behandeling vindt er tijdens het eerste consult een uitgebreid vraaggesprek (anamnese) plaats. De osteopaat stelt vragen over uw klacht, maar ook over uw ziektegeschiedenis en leefgewoontes.

Daarna volgt een lichamelijk onderzoek waarbij de osteopaat het hele lichaam onderzoekt op spanningen en blokkades, kortom op bewegingsverlies.

Met de anamnese en het lichamelijk onderzoek heeft de osteopaat een indruk gekregen over de ontstaanswijze van de klacht en uw algemene conditie. De bevindingen worden met u besproken en een behandelplan wordt op gesteld.

Behandeling
Osteopathie is een veilige behandelmethode, gebaseerd op principes uit de embryologie, fysiologie, anatomie en neurologie. Met deze brede kennis heeft de osteopaat kunnen onderzoeken waar deze weefsel minder bewegelijk waren. Dit bewegingsverlies zorgt ervoor dat weefsels niet in optimale conditie zijn en hebben dus tot klachten kunnen leiden.
Tijdens de behandeling die nu volgt zal de osteopaat de verminderlijke bewegelijkheid proberen op te heffen. De osteopaat zal met zijn handen gevarieerde technieken toepassen om dit bewegingsverliezen (blokkades of spanningen) op te heffen voor de desbetreffende weefsels.

Deze impulsen aan het lichaam kunnen 1 à 2 dagen na de behandeling een reactie teweeg brengen. Zo kunt u misschien korte tijd last krijgen van hoofdpijn, vermoeidheid of een tijdelijke verergering van de klacht. Het is daarom verstandig om na de behandeling even rustig aan te doen en een dag te wachten met fanatiek sporten.

De periode tussen de handelingen varieert van 1 tot meerdere weken. In die tijd kan het lichaam zichzelf herstellen en weer in balans komen.